Dịch vụ quản lý bảo mật

T
rong vai trò tư vấn và triển khai dịch vụ về bảo mật, kỹ sư của SOMOTNET sẽ tiến hành đánh giá và kiểm tra các thành phần trong hệ thống của khách hàng về khía cạnh bảo mật, bao gồm:

 

 • Hệ thống mạng/ cơ sở dữ liệu liên quan ứng dụng.
 • Các máy chủ ứng dụng.
 • Các ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng trên nền web/ ứng dụng cho phép giao dịch trực tuyến như e-banking, các trang web thương mại điện tử.

 

 

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

 • Nâng cao ý thức về bảo mật và đi trước bảo mật.
 • Tăng cường hiệu quả dịch vụ cũng như độ sẵn sàng bằng việc giám sát 24x7x365.
 • Giảm thời gian, chi phí và mất mát doanh thu do hệ thống chết bằng việc phát hiện sớm lỗi và rủi ro bảo mật trước khi xảy ra.
 • Cải thiện chi phí vốn chủ sở hữu (TCO).
 • Yên tâm về hệ thống bảo mật, những rủi ro đó sẽ được chúng tôi kiểm soát.

TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN BẢO MẬT?

Theo khảo sát mới nhất của Global Corporate IT Security Risks được tiến hành bởi tổ chức quốc tế B2B phối hợp cùng Kaspersky Lab, có đến 41% các doanh nghiệp nhỏ quan tâm nhiều về sản phẩm, chiến lược dịch vụ và chiến lược tiếp thị…

Báo cáo từ cuộc điều tra vi phạm dữ liệu của Verizon năm 2013 cho thấy hơn 30% vụ vi phạm dữ liệu xảy ra tại các công ty có 100 nhân viên trở xuống.

NGUYÊN NHÂN

 • Doanh nghiệp rất nhỏ hiếm khi chú ý đến an ninh CNTT và vô tình họ đã cung cấp cho bọn tội phạm mạng một cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền dễ dàng.
 • Họ có xu hướng đánh giá thấp quy mô của các mối đe dọa CNTT.
 • Họ nhận thức thấp hơn về tỷ lệ phát triển phần mềm độc hại so với các công ty lớn.
 • Tin rằng bọn tội phạm sẽ không lãng phí thời gian và công sức vào một công ty nhỏ bởi không có đủ giá trị để ăn cắp thông tin.
 • Cảm thấy không có một giải pháp bảo mật nào được xây dựng phù hợp với nhu cầu của họ.