Quản lý hạ tầng mạng

D
oanh nghiệp của bạn đòi hỏi một hạ tầng liên tục tái sắp xếp với nhu cầu của công ty. Khi nhu cầu đối với nhân viên IT của bạn ngày càng tăng, thì thách thức đối với thiết kế và kế hoạch cho tương lai cũng sẽ tăng theo.

 

 

LỢI ÍCH:

  • Giám sát và quản lý hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, phần mềm trung gian, các ứng dụng kinh doanh.
  • Tự động sao lưu, quản lý người dùng, nâng cấp.
  • Khắc phục và phòng ngừa bảo trì hoạt động phần cứng cho máy chủ, lưu trữ, mạng.
  • Giảm chi phí IT & tối đa hóa thời gian hoàn vốn (chỉ trả cho dịch vụ mà bạn cần & dự đoán chi phí hàng tháng của bạn với các điều chỉnh liên quan).
  • Không chuyển đổi hạ tầng hiện tại của bạn (nếu bạn yêu cầu).
  • Nâng cao năng suất .
    - Giảm thiểu và quản lý rủi ro hoạt động.
  • Tận dụng lợi thế chi phí tài nguyên toàn cầu nhưng vẫn giữ hiện diện địa phương (local presence).