Di dời phòng Server, IT

V
ới kinh nghiệm triển khai lắp đặt và quản lý nhiều dự án có qui mô lớn, SOMOTNET đã xây dựng các giải pháp cụ thể và đã tư vấn, qui hoạch hệ thống, lập phương án và triển khai di dời hệ thống máy chủ, di dời trung tâm dữ liệu cho nhiều tập đoàn lớn trong hơn mười năm qua.

 

 

SOMOTNET đáp ứng các yêu cầu:

 • Trong thời gian thi công di dời, cố gắng duy trì tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống mạng, điện thoại nhắm bảo đảm tình trạng hoạt động kinh doanh của khách hàng.
 • Trong quá trình thi công, máy tính nào phải di dời thì sẽ chỉ ngắt đường truyền mạng LAN ở máy đó.
 • Quá trình tháo lắp thiết bị mạng, kiểm tra lắp đặt lại đường truyền mạng LAN, đường truyền điện thoại nội bộ sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu (thi công ở phòng nào thì hoàn thành phòng đó trước khi chuyển sang Phòng khác).
 • Toàn bộ tín hiệu kết nối các Server và Router sẽ chỉ ngắt trong thời gian ngắn nhất có thể để di dời hệ thống.
 • Tháo dỡ server và thiết bị mạng, Tủ Rack mạng trong thời gian ban đêm và cuối tuần để không bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Quy trình di dời phòng Server, IT:

 • Khảo sát hệ thống hiện trạng.
 • Khảo sát vị trí sẽ di dời đến.
 • Khảo sát chi tiết hệ thống thiết bị, hệ thống cáp.
 • Tư vấn – thảo luận cách thức triển khai chi tiết với khách hàng.
 • Lập kế hoạch chi tiết.
 • Lập tiến độ thi công.
 • Thống nhất các phương án với bộ phận IT của khách hàng.
 • Ký kết hợp đồng.
 • Triển khai thi công.
 • Đo kiểm tín hiệu đầu cuối và chạy thử hệ thống.
 • Nghiệm thu – bàn giao.