Video conference

H
ệ thống Video Conferencing ngày nay là một dịch vụ mở rộng trên nền hạ tầng IP. Mục tiêu của việc triển khai hệ thống này là nhằm triển khai dịch vụ thông dụng và phổ biến hiện nay cho phép các công ty ở trụ sở chính và các công ty thành viên tại chỗ hoặc ở xa có thể trao đổi với nhau không chỉ bằng lời nói và mà bằng hình ảnh và không chỉ với một vài công ty mà có thể tham gia nhiều công ty cùng lúc, từ đó hình thành một mạng thống nhất trên toàn hệ thống mạng.

Nắm bắt được các lợi ích mạnh mẽ của công nghệ video conferecing của Polycom cũng như xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của khách hàng, kế hoạch xây dựng hệ thông video conferencing kết nối Hà Nội và Hồ Chí Minh nhằm thực hiện mục tiêu hội nghị thông qua môi trường video conferencing để phục vụ công tác hội họp, quản lý, điều hành, khai thác thông qua môi trường mạng một các hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

 

 

TÍNH NĂNG VIDEO CONFERENCE:

 • Thuyết trình tài liệu Powerpoint, Word, Excel
 • Remote Desktop .
 • Chia sẻ màn hình.
 • Chia sẻ thông tin website
 • Ghi video clip cuộc họp
 • Interactive chat
 • Instant Messaging.
 • Chia sẻ file tài liệu mọi định dạng
 • Chức năng đăng ký phát biểu
 • Tự động cảnh báo kết nối kém
 • Hàm API hỗ trợ tích hợp vào website có sẵn
 • Hội nghị đa điểm
 • Hỗ trợ độ phân giải video HD
 • Hỗ trợ video dạng Picture in Picture
 • Điểm danh tự động và Full screen video
 • Hỗ trợ 2 màn hình độc lập - Dual screen
 • Chụp màn hình video.
 • Chắc năng gán quyền phát biểu qua phím tắt
 • Chức năng thảo luận nhóm
 • Chức năng bảng trắng Whiteboard

CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG PHÒNG HỌP:

Hội nghị truyền hình cá nhân (personal- tham khảo giới thiệu dịch vụ Web conference):

 • Có qui mô nhỏ sử dụng cho một người.
 • Thường được tích hợp sử dụng ngay PC của cá nhân, có thể là Desktop hoặc Laptop.
 • Bao gồm một sofware cho HNTH và các tài nguyên như Webcam, Headphone.

Hội nghị truyền hình studio (Middle Class):

 • Có qui mô trung bình, phù hợp với các cuộc họp nhóm.
 • Là các dòng sản phẩm chuyên dụng cho HNTH.
 • Phạm vi sử dụng cho các cơ quan doanh nghiệp có văn phòng đại diện trải trên diện rộng.

Hội nghị truyền hình studio (Middle Class):

 • Có qui mô trung bình, phù hợp với các cuộc họp nhóm.
 • Là các dòng sản phẩm chuyên dụng cho HNTH.
 • Phạm vi sử dụng cho các cơ quan doanh nghiệp có văn phòng đại diện trải trên diện rộng.

Hội nghị truyền hình qui mô rộng (Classroom):

 • Là giải pháp chuyên dụng, phục vụ cho các HNTH qui mô lớn.
 • Các dòng sản phẩm này vô cùng đa dạng, đáp ứng cho mọi nhu cầu của HNTH trong các lĩnh vực.
 • Thường được thiết kế đồng bộ với các thiết bị phụ trợ cho HNTH.