Các gói Hosting

 

Cá nhân

756.000

vnđ/năm

 • 500 MB

  Dung lượng

 • 10 GB

  Băng thông

 • 15

  Địa chỉ Email

 • 3

  Sub Domain

 • 0

  Park Domain

 • 2

  MySQL

 • Auto Bakup

  Hàng ngày

Cơ Bản

1.500.000

vnđ/năm

 • 1 GB

  Dung lượng

 • 30 GB

  Băng thông

 • 40

  Địa chỉ Email

 • 10

  Sub Domain

 • 3

  Park Domain

 • 5

  MySQL

 • Auto Bakup

  Hàng ngày

Chuyên nghiệp

4.540.000

vnđ/năm

 • 5 GB

  Dung lượng

 • 100 GB

  Băng thông

 • 100

  Địa chỉ Email

 • 30

  Sub Domain

 • 8

  Park Domain

 • 15

  MySQL

 • Auto Bakup

  Hàng ngày

Doanh nghiệp

8.650.000

vnđ/năm

 • 8 GB

  Dung lượng

 • 150 GB

  Băng thông

 • 150

  Địa chỉ Email

 • 50

  Sub Domain

 • 10

  Park Domain

 • 30

  MySQL

 • Auto Bakup

  Hàng ngày

Thương mại điện tử

10.370.000

vnđ/năm

 • 10 GB

  Dung lượng

 • 150 GB

  Băng thông

 • 200

  Địa chỉ Email

 • 50

  Sub Domain

 • 10

  Park Domain

 • 30

  MySQL

 • Auto Bakup

  Hàng ngày