Dịch vụ hosting và tên miền

C
ùng với sự phát triển CNTT và sự bùng nổ về dữ liệu, một nhu cầu xuất hiện là việc bảo quản, lưu trữ các số liệu một cách an toàn và hiệu quả. Chính vì vậy các giải pháp lưu trữ dữ liệu hiện đại đã ra đời nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Do dung lượng dữ liệu gia tăng không ngừng, yêu cầu ngày càng cao về hiệu năng truy xuất, tính ổn định và sự sẵn sàng của dữ liệu; việc lưu trữ đã và đang trở nên rất quan trọng. Email Hosting không còn đơn giản là cung cấp các thiết bị lưu trữ dung lượng lớn mà còn bao gồm cả khả năng quản lý, chia sẻ cũng như sao lưu và phục hồi dữ liệu trong mọi trường hợp.

 

 

Dịch vụ “Quản lý máy chủ”: với các công cụ giám lỗi và hiệu năng, các ứng dụng quan trọng sẽ được quản lý chuyên nghiệp trong một môi trường bảo đảm.

Dịch vụ "Email Hosting": cung cấp không gian lưu trữ Website, Email của khách hàng trên máy chủ cấu hình lớn với đường truyền Internet tốc độc cao. Hệ thống máy chủ Hosting được đặt dưới hệ thống bảo mật Firewall, Anti Virus, Anti Spam chuyên nghiệp.

Dịch vụ “Hosting”: giám sát - thu thập dữ liệu sự kiện, thông báo và xem xét lại với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp, giám sát việc sử dụng dung lượng lưu trữ, việc giám sát 24x7.

Quản lý các hoạt động và cấu hình, xử lý sự kiện và giải quyết lỗi. Cung cấp các số liệu thống kê lỗi và dung lượng sử dụng lưu trữ hàng tháng.

LÝ DO CỦA VIỆC SỬ DỤNG EMAIL HOSTING

 • Khi khách hàng muốn xây dựng một website và sử dụng thư điện tử E-mail theo tên miền riêng.
 • Có băng thông, dung lượng Email Hosting lớn.
 • Được lưu trữ trên máy chủ đặt tại trung tâm lưu trữ (Data Center) tiêu chuẩn Quốc tế.
 • Hỗ trợ truy xuất máy chủ bằng nhiều giao thức để cập nhật thông tin.
 • HostServer hỗ trợ rất nhiều tính năng (lựa chọn host trên server tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng sẽ sử dụng Server Unix, Linux hay Windows)

THÁCH THỨC

 • Ngày càng tăng số lượng các địa điểm đặt máy chủ.
 • Ngày càng tăng độ phức tạp trong quản lý các tầng khác nhau.
 • Tăng chi phí quản lý lưu trữ, các loại máy chủ và hệ điều hành.
 • Khó khăn và chi phí cho hỗ trợ 24/7.
 • Môi trường CNTT trở nên phức tạp.
 • Ngừng dịch vụ, mất dữ liệu.
 • Dung lượng lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng.

LỢI ÍCH

 • Giảm thời gian chết và chi phí phát sinh.
 • Tiết kiệm chi phí hỗ trợ máy chủ.
 • Tận dụng nhân lực.
 • Yên tâm về việc quản lý giám sát ngoài giờ.
 • Quản lý nguồn lực CNTT hiệu quả hơn.
 • Khả năng triển khai, quản lý và vận hành các giải pháp phức tạp.
 • 24x7 kết nối với các chuyên gia hàng đầu.
 • Cải thiện chi phí chủ sở hữu.